Operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri

Cod NC:
8141.2.3
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1500 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Operatorul la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri este persoana calificată şi specializată a carei ocupaţie presupune competenţe tehnice şi organizatorice necesare executării lucrărilor specifice de doborâre şi sortare, precum şi de formare a coroanei arborilor din parcuri şi aliniamente. Operatorul deţine cunoştinţe tehnice şi abilitaţi să execute, urmatoarele operaţii principale: dobrârea arborilor din masiv şi izolaţi, precum şi a acelora care vegetează în localitaţi (urbane sau rurale) sortarea masei lemnoase în produsele cele mai valoroase din punct de vedere economic toaletarea arborilor forestieri si ornamentali din parcuri, aliniamente stradale, grădini publice, gospodării private, etc. Formarea estetică a coroanelor arborilor, în raport cu arhitectura peisagistică a localitaţilor În lucrările pe care le execută, operatorul utilizează ferăstraele mecanice şi electrice, moto-unelte pentru efectuarea elagajului artificial, precum şi alte dispozitive, unelte si instrumente de masură, În parchetele de exploatare a lemnului, după doborârea arborilor şi curăţarea de crăci, efectuează o sortare orientativă a masei lemnoase, pe fondul căreia se definitivează sortimentele de lemn brut, rezultate în depozitele finale, În centre de pre-industrializare a lemnului, depozitele sau micro-depozitele agenţilor economici sau fabrici, realizează sortarea definitivă a lemnului rotund, in produse definitive. În parcuri şi aliniamente, execută tăieri de igienă, la arbori ce compun zona verde. Execută lucrări de formare a coroanei arborilor în funcţie de specie, în conformitate cu arhitectura creată şi aprobată de urbanistica localităţii respective. Doboară şi înlatură arborii ajunşi la vârsta longevitaţii, sau afectaţi de diferiţi factori ce-i slăbesc rezistenţa, sau parte din aceştia, in condiţii de protecţie a zonei –liniilor de telefon, electrice, sau clădiri etc. Cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executării operaţiunii de extragere a arborilor din incinte urbanistice, aliniamente şi parcuri, fără a se aduce prejudicii desfaşurării activitaţilor urbanistice din zonă, precum şi a instalaţiilor electrice şi telefonice. Trebuie ţinut cont de activitatea eoliana îin desfaşuraea procesului de lucru. Se urmăreşte în prima fază obţinerea de lemn brut format din: lemn subţire de foioase/ raşinoase, lemn gros de foioase /raşinoase, lemn diverse tari şi lemn diverse moi. Urmare procesului de lucru rezultă sortimente industriale astfel : - buşteni pentru furnire estetice şi tehnice - lemn de rezonanţa şi claviatură - buşteni de gater - lemn pentru construcţii - lemn de mină - lemn despicat pentru celuloză - lemn pentru destilărie - lemn de foc În procesul de lucru se aplică modalităţi de identificare a defectelor, caracteristicile fizico-mecanice şi calitative ale lemnului, tipuri de marcaje aplicate. Defectele lemnului în procesul de producţie sunt: defecte de forma : curbura, conicitatea, ovalitatea, labarţarea, canelura, infurcirea, scobitura defecte de structura: excentricitate, fibră rasucită, fibră inclinată, fibră incâlcită, excrescenţe, lemn de compresiune, inimi concrescute etc.
Documentele necesare pentru înscriere:
  • Copie CI/BI
  • Copie certificat naștere
  • Copie act studii/calificări
  • Adeverință medicală